เรียนเชิญสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติประเทศญี่ปุ่น ปี 2025

คณะกรรมการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติประเทศญี่ปุ่น 2025

 

รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอให้มีการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2025 โดยมุ่งเป้าไปที่การแบ่งปันเทคโนโลยีและแนวคิด เพื่อเผชิญหน้าแก้ปัญหาระดับประเทศและระดับโลก จึงขอความกรุณาทุกท่านเป็นวงกว้างจากทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้เกิดการจัดงานครั้งนี้

 

วิธีสนับสนุน

เพียงลงชื่อในหน้าเว็บไซต์ดังต่อไปนี้
http://bit.ly/expo2025-th

 

ร่างข้อเสนอประเทศญี่ปุ่น

(1) สถานที่: จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
(2) ระยะเวลา: 3 พฤษภาคม - 3 พฤศจิกายน 2025 (185 วัน)
(3) จำนวนผู้เข้าชม (ประมาณการณ์): 28 ล้านคน
(4) หัวเรื่องหลัก: การออกแบบสังคมที่สดใสในอนาคต
หัวเรื่องย่อย: วิถีชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกายและใจ - ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

 

ตามหัวข้อหลัก “การออกแบบสังคมที่สดใสในอนาคต” เรามุ่งมั่นที่จะแบ่งปันเทคโนโลยีและแนวคิดอย่างกว้างขวาง เพื่อสนับสนุนองค์การสหประชาชาติ ทั้งเรื่อง “การขจัดความยากจน” “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ประชาชน” และ “การทำทุกอย่างเพื่อสุขภาพและสวัสดิการของประชาชน” เพื่อให้เกิดความสำเร็จใน “การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)”

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบรรลุ SDGs นั้น นวัตกรรมทางธุรกิจเป็นที่คาดหวังอย่างมาก มีการดำเนินการภายใต้โครงการของหลายบริษัทแล้ว เช่นโครงการดังต่อไปนี้

 

(1)โครงการปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ ผู้พิการทางขา ฯลฯ และทำการช่วยเหลือผู้ดูแล โดยการใช้ชุดหุ่นยนต์กว่า 700 ชุด (CYBERDYNE)
(2)โครงการเครื่องกำจัดทุ่นระเบิด จากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ถูกฝังอยู่ทั่วโลกกว่า 100 ล้านทุ่น ทำให้มีผู้รับเคราะห์กว่า 5 แสนคน ปัจจุบันมีเครื่องกำจัดทุ่นระเบิด 125 เครื่อง กระจายอยู่ใน 10 ประเทศทั่วโลก เพื่อคืนความปลอดภัยสู่พื้นที่ (Nikken Corporation)
(3)โครงการให้ยืมโคมไฟ LED จ่ายไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ราคาต่ำในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าในทวีปแอฟริกา ปัจจุบันมีผู้รับบริการกว่า 240,000 คน (Digital Grid)

 

จากโครงการเหล่านี้ทำให้ SDGs เป็นเสมือนพรมแดนทางธุรกิจแบบใหม่สู่การแสวงหา "ความดีทั้งสามฝ่าย" (ดีทั้งฝ่ายผู้ขาย ฝ่ายผู้ซื้อ และต่อสังคม)

 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้เกิด "การออกแบบสังคมที่สดใสในอนาคต" ต่อมวลมนุษยชาติ โดยการแบ่งปันเทคโนโลยีและแนวคิดอย่างกว้างขวางในงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2025

 


ที่ติดต่อสอบถาม:

Dr. Masayoshi Fuse
mailto:Fuse@expo2025-osaka-japan.jp